Zmiany klimatu a wymagania ISO 14001 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 03/07/2024

Zmiany klimatyczne wywierają coraz większy wpływ na naszą planetę, a tym samym na działalność organizacji. Chcąc sprostać tym wyzwaniom, ISO (International Organization for Standardization) przyjęła uchwałę, w wyniku której do 31 norm dotyczących systemów zarządzania dodano dwa nowe stwierdzenia. Zostały opublikowane w postaci poprawek w dniu 23 lutego 2024 roku i zwracają uwagę na możliwy wpływ zmian klimatycznych na zdolność osiągnięcia zamierzonych założeń systemu zarządzania, np. SZ Środowiskowego.

Pierwsza zmiana dotyczy punktu 4.1, gdzie organizacje powinny określić, czy zmiana klimatu jest istotną kwestią, która wpływa na ich zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego. Druga zmiana odnosi się do punktu 4.2, podkreślając, że zainteresowane strony mogą wymagać od organizacji rozwiązań uwzględniających zmiany klimatu.

Jaki jest cel tych zmian?

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzone do punktów 4.1 i 4.2, zmiany traktuje się raczej jako wyjaśnienie niż nowy wymóg. Nowe stwierdzenia mają zapewnić, iż organizacje uwzględniają w systemie zarządzania środowiskowego zmiany klimatu jako czynnik zewnętrznego, tak ważny dla społeczności.

Należy też podkreślić, że celem poprawek jest określenie, w jaki sposób zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na realizację wyznaczonych sobie celów, a nie to, co firma może zrobić, aby złagodzić skutki zmian klimatycznych.

Organizacje mogą zająć się kwestiami dot. zmian klimatu, np. uzupełniając swoją istniejącą analizę ryzyka o zagrożenia związane ze zmianą klimatu, uruchamiając powiązane projekty i podejmując określone działania itp.

Jak zmiany klimatu mogą wpłynąć na organizację posiadającą System Zarządzania Środowiskowego (EMS) ISO 14001?

Obszary oddziaływania klimatu, rzutujące na kontekst w jakim mieszczą się działania danej organizacji, będą zależeć od czynników takich jak przedmiot działalności, lokalizacja geograficzna, źródła zasobów i inne. Poniżej przedstawiono przykładowe kwestie, które warto rozważyć w przypadku systemu opartego o ISO 14001, choć oczywiście nie wyczerpują one wszystkich możliwych obszarów do rozważenia.

Zwiększone wymagania regulacyjne: W miarę jak rządy na całym świecie zacieśniają przepisy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, certyfikowane organizacje mogą wymagać od swoich partnerów biznesowych, kontrahentów, a nawet klientów dostosowania ich procesów wewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi wymagania prawnymi. Mogłoby to obejmować bardziej rygorystyczne limity emisji, bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie sprawozdawczości i potencjalną potrzebę uczestniczenia w systemach handlu uprawnieniami do emisji, ale także powiązane zachęty.

Zasoby i usługi ekosystemowe. Niedobór i wzrost kosztów: Zmiany klimatyczne mogą prowadzić do niedoborów zasobów, takich jak woda i surowce, oraz zwiększać koszty energii i nakładów. Może to mieć wpływ na ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskowego, wymagając od certyfikowanych organizacji dostosowania swoich procesów i znalezienia bardziej zrównoważonych i opłacalnych rozwiązań. W ramach SZŚ konieczne może być skupienie się w większym stopniu na efektywności wykorzystania zasobów i strategiach alternatywnych źródeł zaopatrzenia, aby utrzymać wydajność.

Zmiana priorytetów środowiskowych: W miarę nasilania się zmian klimatycznych może nastąpić zmiana priorytetów środowiskowych zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, skupiając się na przykład na redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększaniu efektywności energetycznej i promowaniu odnawialnych źródeł energii. Certyfikowane organizacje mogą potrzebować zmian w SZŚ, tak aby ich cele i zadania środowiskowe korelowały ze światowymi priorytetami.

Większa trudność w osiąganiu celów: Zmiany wywołane klimatem, takie jak bardziej ekstremalne warunki pogodowe i zmiany w ekosystemach, mogą sprawić, że certyfikowane organizacje będą miały większe trudności z osiągnięciem swoich celów środowiskowych. Na przykład organizacje dążące do ograniczenia zużycia wody mogą napotkać coraz większe trudności w czasie przedłużających się susz. Może to wymagać solidniejszego planowania i adaptacyjnych strategii zarządzania.

Dostosowania i możliwości operacyjne: Zmiana klimatu może motywować do dostosowań operacyjnych, takich jak modyfikacja procesów w celu zmniejszenia zużycia wody w warunkach suszy lub zwiększenie efektywności energetycznej w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Może także stwarzać inne możliwości, takie jak rozwój nowych, przyjaznych dla środowiska produktów lub usług.

Zarządzanie łańcuchem dostaw: Skutki zmiany klimatu mogą wpływać na cały łańcuch dostaw organizacji, dostępność surowców i efektywność środowiskową dostawców. Organizacje mogą być zmuszone do zintensyfikowania prac koncepcyjnych nad rozwiązaniami poprawiającymi efektywność środowiskową ze swoimi dostawcami. W konsekwencji może być podejmowana ponowna ocena dostawców w oparciu o ich zdolność do zarządzania ryzykiem klimatycznym i ich zaangażowanie w redukcję śladu węglowego.

Inne: np. związane z gotowością i reagowaniem na sytuacje kryzysowe, zmianą istotności/znaczenia aspektów środowiskowych lub nowymi kompetencjami potrzebnymi do przystosowania się do zmiany klimatu.

Na koniec warto wspomnieć, że jeżeli organizacja stosuje więcej niż jeden system, powinna zapewnić, że zmiany klimatyczne, jeśli zostaną uznane za istotne, zostaną uwzględnione w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania

autor: Joanna Nowak-Milewska, dyrektor Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania w PCBC

Opracowanie na podstawie „IQNET White Paper” celem promowania świadomości na temat włączania kwestii dot. zmian klimatycznych do standardów systemów zarządzania i procesów certyfikacji.

IQNET jest międzynarodową siecią jednostek certyfikujących skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecną w ponad 150 krajach świata.  IQNET aktywnie uczestniczy w regionalnych i światowych forach i organizacjach, inwestując znaczne zasoby i wysiłki w budowanie wiarygodności, etyki, kompetencji dotyczących wartości oceny zgodności, dla dobra swoich partnerów, klientów i interesariuszy. PCBC S.A. od 1997 roku jest członkiem IQNET.

Pozostałe wpisy na blogu

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko