Zmiany klimatu a wymagania ISO 45001 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 03/07/2024

Globalne konsekwencje zmian klimatycznych są coraz intensywniej odczuwalne i nie da się ich zignorować. Fale upałów, intensywne opady deszczu, pożary lasów, susze, i huragany – to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi pracodawcy muszą się zmierzyć. W obliczu coraz częstszych i bardziej dotkliwych zmian klimatu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu pracy wymaga skupienia coraz większej uwagi.

W naszym Komunikacie z dnia 4 marca 2024 r. informowaliśmy o wprowadzeniu dwóch nowych stwierdzeń, które mają na celu uwzględnienie kwestii klimatycznych w systemach zarządzania, m.in. bezpieczeństwem i higieną pracy. Wprowadzenie przez ISO (International Organization for Standardization) drobnych zmian do szeregu norm dot. systemów zarządzania (w tym ISO 45001) może pomóc przedsiębiorcom lepiej radzić sobie z tymi wyzwaniami.

Co i po co zostało zmienione?

Pierwsza zmiana w punkcie 4.1 wskazuje organizacji określenie, czy zmiana klimatu jest istotną kwestią, która może wpływać na zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Druga zmiana w punkcie 4.2 podkreśla, że zainteresowane strony mogą wymagać od organizacji uwzględniania zmian klimatycznych w swoim systemie zarządzania BHP.

Należy też podkreślić, że celem poprawek jest określenie, w jaki sposób zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na realizację wyznaczonych przez organizację celów, a nie to, co firma może zrobić, aby złagodzić skutki zmian klimatycznych. Poprawki te mają na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu zmian klimatycznych na zdrowie i bezpieczeństwo pracy oraz zapewnienie, że są one uwzględniane w zarządzaniu tymi kwestiami jako czynnik zewnętrzny.

Organizacje mogą zająć się kwestiami dot. zmian klimatu, uzupełniając swoją istniejącą analizę kontekstu, podczas przeglądów zarządzania, dodając zagrożenia związane ze zmianą klimatu do swojej analizy ryzyka, uruchamiając powiązane projekty i podejmując określone działania itp.

Jak zmiany klimatu mogą wpłynąć na organizację posiadającą System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (OHSMS) ISO 45001?

Obszary oddziaływania klimatu, rzutujące na kontekst w jakim mieszczą się działania danej organizacji, będą zależeć od czynników takich jak przedmiot działalności, lokalizacja geograficzna, źródła zasobów i inne. Poniżej przedstawiono przykładowe kwestie, które warto rozważyć w przypadku systemu opartego o ISO 45001, choć oczywiście nie wyczerpują one wszystkich możliwych obszarów do rozważenia.

Zwiększone ryzyko zawodowe: Zmiany klimatyczne mogą prowadzić do bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, burze i powodzie. Zdarzenia te mogą zwiększać ryzyko obrażeń lub chorób związanych z pracą. Na przykład pracownicy na zewnątrz mogą być narażeni na większe ryzyko udaru cieplnego podczas fal upałów lub obrażeń podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zmieniające się środowisko pracy: Wraz ze zmianami klimatycznymi niektóre branże mogą wymagać dostosowania swoich środowisk pracy. Na przykład branże takie jak rolnictwo, budownictwo i rybołówstwo mogą stanąć przed nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa ze względu na zmienione warunki pogodowe i warunki środowiskowe.

Zdrowie i dobre samopoczucie pracowników: Zmiany klimatyczne mogą mieć wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Na przykład podwyższone temperatury mogą prowadzić do stresu cieplnego, a zła jakość powietrza spowodowana pożarami lub zanieczyszczeniem może pogorszyć choroby układu oddechowego.

Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe: Zmiany klimatyczne mogą zwiększyć częstotliwość i dotkliwość klęsk żywiołowych, co wymaga od certyfikowanych organizacji udoskonalenia swoich planów gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe. Obejmuje to planowanie ewakuacji, opieki medycznej w nagłych wypadkach i usuwania skutków awarii, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników.

Zgodność z przepisami: W miarę reagowania rządów, na całym świecie, na zmiany klimatyczne mogą pojawić się nowe przepisy i standardy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracowników. Organizacje muszą upewnić się, że ich OHSMS jest zgodny ze zmieniającymi się przepisami.

Szkolenie i świadomość pracowników: Pracownicy muszą zostać przeszkoleni i uświadomieni w zakresie nowych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, a także praktyk mających na celu łagodzenie tych zagrożeń. Jest to integralna część skutecznego SZBHP zgodnie z ISO 45001.

Zagrożenia psychospołeczne: Zmiana klimatu może również przyczyniać się do zagrożeń psychospołecznych w pracy, takich jak stres lub niepokój w związku ze zwiększoną częstotliwością klęsk żywiołowych lub obawy o przyszłe źródła utrzymania, szczególnie w branżach wrażliwych na klimat.

Na koniec warto wspomnieć, że jeżeli organizacja stosuje więcej niż jeden system zarządzania (na przykład zarządzanie jakością i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy), powinna zapewnić, że zmiany klimatyczne, jeśli zostaną uznane za istotne, zostaną uwzględnione w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania

autor: Joanna Nowak-Milewska, dyrektor Biura Certyfikacji Systemów Zarzadzania w PCBC

Opracowanie na podstawie „IQNET White Paper” celem promowania świadomości na temat włączania kwestii dot. zmian klimatycznych do standardów systemów zarządzania i procesów certyfikacji.

IQNET jest międzynarodową siecią jednostek certyfikujących skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecną w ponad 150 krajach świata.  IQNET aktywnie uczestniczy w regionalnych i światowych forach i organizacjach, inwestując znaczne zasoby i wysiłki w budowanie wiarygodności, etyki, kompetencji dotyczących wartości oceny zgodności, dla dobra swoich partnerów, klientów i interesariuszy. PCBC S.A. od 1997 roku jest członkiem IQNET.

Pozostałe wpisy na blogu

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko