Zmiany klimatu a wymagania ISO 9001 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 03/07/2024

Zmiany klimatyczne są coraz bardziej widoczne i odczuwalne na całym świecie, wpływając na różne aspekty działalności organizacji. O ich uwzględnieniu w wymaganiach norm dotyczących certyfikacji systemów zarządzania informowaliśmy już w naszym Komunikacie z dnia 4 marca 2024 r.

ISO (International Organization for Standardization) przyjęła uchwałę, w wyniku której do szeregu istniejących norm dotyczących systemów zarządzania zostały dodane dwa nowe stwierdzenia, które będą też uwzględniane we wszystkich nowych standardach będących w fazie opracowywania/weryfikacji.  Zmiany (dwa nowe stwierdzenia) wskazują potrzebę rozważenia wpływu zmian klimatycznych na zdolność osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania.

Poniższe zmiany, wprowadzone do trzydziestu jeden norm dotyczących systemów zarządzania, zostały opublikowane w postaci poprawek w dniu 23 lutego 2024 roku.

4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.

Organizacja powinna określić kwestie zewnętrzne i wewnętrzne, które są istotne dla jej celu i które wpływają na jej zdolność do osiągnięcia zamierzonych rezultatów jej systemu zarządzania XXX.

Dodano: Organizacja ustala, czy zmiana klimatu jest istotną kwestią.

4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.

Organizacja określa:

  • zainteresowane strony istotne dla systemu zarządzania XXX.
  • odpowiednie wymagania tych zainteresowanych stron.
  • które z tych wymagań zostaną uwzględnione przez system zarządzania XXX.

Dodano: UWAGA: Odpowiednie zainteresowane strony mogą mieć wymagania związane ze zmianami klimatycznymi.

Jaki jest cel tych zmian?

Warto zwrócić uwagę, że ogólny cel wymagań zawartych w punktach 4.1 i 4.2 pozostaje niezmieniony; zmiany traktuje się raczej jako wyjaśnienie niż nowy wymóg. Klauzule 4.1 i 4.2  już wcześniej uwzględniały potrzebę rozważenia przez organizację wszystkich kwestii wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na skuteczność jej systemu zarządzania.  Te nowe stwierdzenia mają zapewnić, uwzględnianie w systemie zarządzania zmian klimatu oraz przyjęcie, że jest to czynnik zewnętrzny, na tyle ważny dla naszej społeczności, że nie powinien zostać pominięty w analizie.

Należy też podkreślić, że celem poprawek jest określenie, w jaki sposób zmiany klimatyczne mogą mieć wpływ na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników, a nie to, co firmy mogą zrobić, aby złagodzić skutki zmian klimatycznych (chociaż może to być efekt uboczny lub pośredni wynik uwzględnienia zagrożeń/możliwości).

Organizacje mogą zająć się kwestiami dot. zmian klimatu, uzupełniając swoją istniejącą analizę kontekstu, podczas przeglądów zarządzania, dodając zagrożenia związane ze zmianą klimatu do swojej analizy ryzyka, uruchamiając powiązane projekty i podejmując określone działania itp.

Jak zmiany klimatu mogą wpłynąć na organizację posiadającą System Zarządzania Jakością (QMS) ISO 9001?

Obszary oddziaływania klimatu, rzutujące na kontekst w jakim mieszczą się działania danej organizacji, będą zależeć od czynników takich jak przedmiot działalności, lokalizacja geograficzna, źródła zasobów i inne. Poniżej przedstawiono przykładowe kwestie, które warto rozważyć w przypadku systemu opartego o ISO 9001, choć oczywiście nie wyczerpują one wszystkich możliwych obszarów do rozważenia.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw: Zmiany klimatyczne mogą prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, susze i burze, które mogą zakłócać łańcuchy dostaw. W przypadku QMS zgodnego z ISO 9001, może to mieć wpływ na zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klienta oraz obowiązujące wymagania ustawowe i regulacyjne.

Dostępność zasobów i usług ekosystemowych: Zmiany klimatyczne mogą wpływać na dostępność zasobów naturalnych, które są kluczowe dla procesów produkcyjnych. System zarządzania jakością musi nadawać się do adaptacji do tych zmian, aby zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów i utrzymanie jakości produktu.

Zgodność z przepisami: Wraz z rosnącym naciskiem na ochronę środowiska, pojawia się więcej przepisów związanych ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem. Certyfikowane organizacje muszą upewnić się, że ich system zarządzania jakością jest zgodny ze zmieniającymi się wymaganiami regulacyjnymi, aby uniknąć problemów prawnych, zapewnić zgodność i utrzymać swoją reputację.

Wymagania i oczekiwania klientów: Klienci stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie i oczekują od przedsiębiorstw stosowania zrównoważonych praktyk. Aby zapewnić ciągłą satysfakcję klienta, system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 musi uwzględniać te zmieniające się oczekiwania klientów.

Inne: np. związane z wydajnością siły roboczej i zmianami w kosztach produkcji, wpływ na możliwości i modele biznesowe.

Na koniec warto wspomnieć, że jeżeli organizacja stosuje więcej niż jeden system zarządzania, powinna zapewnić, że zmiany klimatyczne, jeśli zostaną uznane za istotne, zostaną uwzględnione w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania

autor:  Joanna Nowak-Milewska, dyrektor Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania w PCBC

Opracowanie na podstawie „IQNET White Paper” celem promowania świadomości na temat włączania kwestii dot. zmian klimatycznych do standardów systemów zarządzania i procesów certyfikacji.

IQNET jest międzynarodową siecią jednostek certyfikujących skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecną w ponad 150 krajach świata.  IQNET aktywnie uczestniczy w regionalnych i światowych forach i organizacjach, inwestując znaczne zasoby i wysiłki w budowanie wiarygodności, etyki, kompetencji dotyczących wartości oceny zgodności, dla dobra swoich partnerów, klientów i interesariuszy. PCBC S.A. od 1997 roku jest członkiem IQNET.

Pozostałe wpisy na blogu

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko