Ekologiczne oznakowanie - Euroliść - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 29/02/2024

Ściśle związana z rozwojem rynku wszelkich ekoproduktów, jest ewolucja przepisów odpowiadających za regulację prawną statusu wspomnianych wyrobów. Pomimo ciągle trwającego rozwoju prawa, rynek produktów rolno-spożywczych, już teraz określić można jako szczegółowo uregulowany w kwestii oznakowania ekologicznego.

 

Przepisy precyzują, że wyłącznie produkty, które spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, mogą posiadać odwołanie do ekologiczności produktu i logo produkcji ekologicznej.

 

System kontroli i certyfikacji, wynikający z porządku prawnego ustanowionego przez Unię Europejską, gwarantuje, że żywność określona mianem ekologicznej, wyprodukowana została zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i każdy etap produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu jest certyfikowany, czyli sprawdzany przez niezależną stronę trzecią – jednostkę certyfikującą tj. np. PCBC.

Certyfikacja produktów ekologicznych w Polsce

Obowiązujący w Polsce system kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej opiera się na działalności Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jest to organ właściwy do przekazywania jednostkom certyfikującym zadań w zakresie kontroli urzędowych i nadzorujący jednostki certyfikujące, oraz działalności jednostek certyfikujących, które odpowiadają za realizację kontroli urzędowych podmiotów prowadzących produkcję ekologiczną.

Produkty podlegające certyfikacji ekologicznej pogrupowane zostały na następujące kategorie:

  • nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin,
  • zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego;
  • algi i nieprzetworzone produkty akwakultury;
  • przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność;
  • pasza;
  • wino;
  • inne produkty wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte kategoriami produktów wymienionymi powyżej.

Jak certyfikować polskie produkty ekologiczne?

W celu przystąpienia do systemu kontroli i certyfikacji, producent/przetwórca/dystrybutor produkcji ekologicznej, składa do jednostki certyfikującej dokument –  Zgłoszenie działalności zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz uzupełnia dokumentację o wypełniony wniosek, opis jednostki oraz umowę o certyfikację.

Kolejne kroki, po przyjęciu dokumentów zgłoszeniowych, realizuje jednostka certyfikująca. Przekazuje ona Zgłoszenie do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który rejestruje producenta ekologicznego i następnie informuje producenta o nadanym numerze w systemie kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej.

Spełnienie tych wymagań jest sprawdzane przez jednostkę certyfikującą, w toku co rocznej kontroli. Jednostka przesyła producentowi plan kontroli określający datę oraz zakres kontroli, a kontrolę przeprowadza upoważniony Inspektor rolnictwa ekologicznego. Kontrola przeprowadzana jest w formie rozmowy, oględzin terenu i zapisywania w protokole kontroli składanych wyjaśnień, a także oceny dokumentacji.

O ekologicznych produktach możemy mówić, wtedy, gdy producent otrzyma certyfikat. Może to nastąpić po okresie konwersji, czyli „przestawiania” na ekologiczne metody produkcji. Okres konwersji dla produktów ekologicznych wynosi od roku do 3 lat w zależności od rodzaju produktu.

Informacja, różnej jakości, jest dziś wszechobecna, dlatego tak ważna jest wiedza, gdzie i w jaki sposób sprawdzić wiarygodność informacji.

O tym jak ustrzec się przed greenwashingem produktowym opisaliśmy w jednym z naszych artykułów blogowych. Dodatkowo od 2022r. istnieje ogólnodostępna baza wydanych certyfikatów produkcji ekologicznej stworzona przez Komisję Europejską. Ponadto z wszelkimi wątpliwościami można zgłosić się bezpośrednio do jednostki certyfikującej dany produkt.

Autor: Dorota Żeromska, Dyrektor Biura Certyfikacji Wyrobów Rolno-Spożywczych

 

W razie pytań dot. produktów ekologicznych oznaczonych numerem PL-EKO-06 zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami poprzez e-mail pila@pcbc.gov.pl lub telefonicznie +48672138200

Pozostałe wpisy na blogu

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko