Produkt nawozowy mieszany PFC7 – co to takiego, jak przeprowadzić ocenę zgodności? - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 14/05/2024

Jedną z kategorii funkcji produktów (PFC) jest produkt nawozowy mieszany – PFC 7. Jest on mieszaniną produktów nawozowych składającą się z co najmniej dwóch różnych produktów nawozowych UE. Te produkty mogą należeć do jednej z kategorii PFC: od PFC1 do PFC6, które wchodzą w zakres Rozporządzenia UE 2019/1009.

Producent składając wniosek o ocenę zgodności swojego produktu nawozowego UE jest zobowiązany do wyboru tylko jednej z możliwych kategorii funkcji produktów jakie podaje Rozporządzenie w zależności od funkcji jakie pełni.

Co w przypadku, gdy pojedynczy produkt nawozowy lub kompozycja spełnia więcej niż jedną z deklarowanych funkcji PFC1-PFC6?

  • W tej sytuacji konieczne jest, aby Producent początkowo przeprowadził ocenę zgodności udowadniając spełnienie wymagań zadeklarowanych wcześniej kategorii funkcji produktu od 1 do 6, jak również inne, odpowiednie wymagania zawarte w załącznikach II i III dla Rozporządzania UE 2019/1009. Producent sporządza następnie Deklarację zgodności UE, (która zostaje przygotowana według wzoru określonego w załączniku V), dla każdego z dwóch wybranych wcześniej PFC, które przeszły proces pozytywnie. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie oceny zgodności dla produktu mieszanego UE – PFC7; dla którego przed wprowadzeniem do obrotu zostaję również sporządzona Deklaracja zgodności.

!Należy również pamiętać, że nie ma konieczności umieszczania na etykiecie słowa „mieszanina” nawet jeżeli produkt nawozowy składa się z mieszaniny różnych PFC!

Jakich obowiązków powinien przestrzegać Producent chcący poddać swój produkt nawozowy mieszaniu w celu przeprowadzenia procesu dla kategorii funkcji PFC7?

  • Producent produktu nawozowego mieszanego ma obowiązek zagwarantować, że zastosowane mieszanie nie zmienia charakteru żadnego ze składowych produktów nawozowych UE oraz nie wywiera niepożądanego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt, roślin oraz na środowisko podczas stosowania produktu lub jego przechowywania. Należy zagwarantować, że niezależnie od tego czy produkt nawozowy ulega mieszaniu, czy też jest stosowany oddzielnie, jako dwa osobne produkty nawozowe jednocześnie – żaden z parametrów nie ulega zmianie oraz nie rożni się deklarowany rezultat stosowania.

Wymogi dotyczące etykietowania dla produktu nawozowego mieszanego (PFC 7):

Etykieta dla produktu nawozowego mieszanego (PFC 7) musi zawierać wszystkie z wymogów dla elementów składowych produktów nawozowych, z których składa się PFC 7.

Na co należy zwrócić uwagę?

  • Konieczne jest umieszczenie na etykiecie produktu końcowego topologii każdego z deklarowanych składowych produktów nawozowych;
  • Deklarowana zawartość składników pokarmowych musi być odniesiona dla produktu końcowego mieszanego;
  • Jeżeli wymogi etykietowania nie są możliwe do wyrażenia lub nie dostarczają żadnych przydatnych informacji dla produktu nawozowego końcowego mieszanego – należy je umieścić na etykiecie dla PFC 7, ale odnosząc się jedynie dla składowych produktów nawozowych, których dotyczą;
  • W sytuacji, gdy któreś z wymogów jest wspólne dla kilku produktów nawozowych UE, które są elementami składowymi dla PFC 7 jednak są wyrażane w odmienny sposób – należy je wymienić na końcowej etykiecie, ale w sposób właściwy dla każdego z PFC.
  • Na etykiecie dla PFC 7 należy umieścić najbardziej restrykcyjny termin ważności produktu nawozowego. Nie dopuszczalna jest sytuacja, że termin ważności jednego ze składowych produktów nawozowych byłby późniejszy niż dla samego produktu końcowego mieszanego;
  • Gdy numer Jednostki Notyfikowanej jest wyrażony dla co najmniej jednego z elementów składowych produktu nawozowego należy go umieścić również na etykiecie produktu nawozowego końcowego – mieszanego.

 

Autor: Natalia Dyjas – Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, PCBC S.A.

 

Pozostałe wpisy na blogu

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko