Certyfikacja Mebli. Atesty oraz Badania - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Ograniczenie usług związanych z certyfikacją mebli, zabawek, placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń sportowych

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ogranicza działalność o zakres akredytowanych usług związanych z certyfikacją (mebli, zabawek, placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń sportowych, artykułów i sprzętów dla dzieci) oraz ocenę zgodności tych wyrobów prowadzoną poza zakresem akredytacji.

W związku z powyższym PCBC S.A. nie przyjmuje już nowych wniosków o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów w wymienionych obszarach.

Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz kryteriami certyfikacji mebli na oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel

Certyfikacja mebli

Bezpieczeństwo podczas użytkowania mebli jest bardzo ważną kwestią dlatego, jego sprawdzenie warto powierzyć niezależnej i kompetentnej stronie trzeciej, jaką jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Na podstawie dostarczonej dokumentacji certyfikowanego wyrobu możemy ocenić czy meble produkowane są zgodnie z taką samą technologią jak sprawdzany typ wyrobu, oraz czy oceniany wyrób będzie spełniał wymagania normy przedmiotowej, która go dotyczy.

Podczas certyfikacji  oceniane są nie tylko sprawozdania z badań laboratoryjnych potwierdzających bezpieczeństwo konstrukcji wyrobu, ale weryfikowane są również dokumenty z nim związane takie jak: atesty/świadectwa jakości materiałów, z których meble zostały wyprodukowane, instrukcje dotyczące montażu wyrobu, konserwacji, zapisy dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania, informacje dotyczące znakowania wyrobu (w przypadku gdy norma ich wymaga).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 placówki edukacyjne powinny nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Warto rozważyć pojęcia atestu i certyfikatu w kontekście działalności PCBC S.A.. Atesty są małymi częściami składowymi przybliżającymi producenta do uzyskania certyfikatu. Atest jest poświadczeniem, że dany materiał z którego wyprodukowany jest wyrób lub zastosowana farba, lakier spełnia wymagania dotyczące np. higieniczności lub bezpieczeństwa. Natomiast certyfikacja polega na kompleksowym sprawdzeniu atrybutów i parametrów danego wyrobu w kontekście wymagań normy dedykowanej do tego typu wyrobu. Meble do instytucji edukacyjnych posiadające certyfikaty odznaczają się cechami pozwalającymi na uznanie ich za niestwarzające ryzyka urazu oraz ergonomiczne, dzięki czemu minimalizowane jest m.in. prawdopodobieństwo powstania wad postawy użytkownika.

Pomimo, że certyfikacja mebli biurowych (biurek, krzeseł obrotowych) oraz pracowniczych (metalowych szaf do przechowywania) jest dobrowolna, często w zamówieniach przetargowych pojawia się wymóg konieczności posiadania certyfikatu z akredytowanej jednostki. Warto od razu sprawdzić czy wyrób spełnia wymagania danych norm przedmiotowych, aby uzyskać potwierdzenie w postaci certyfikatu oraz przewagę nad konkurencją.

Podsumowując certyfikacja mebli może zagwarantować, że zakupione wyroby spełniają wymagania w zakresie danych norm przedmiotowych, a co za tym idzie spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ergonomii i funkcjonalności.

Certyfikacja tablic do pisania

Tablice do pisanie oraz wieszaki do map, jako wyroby sprzedawane do jednostek edukacyjnych,  powinny spełniać szereg wymagań, w tym muszą być zgodne z kryteriami normy PN-EN 14434:2010.

Podczas procesu certyfikacji sprawdzane są dowody na spełnienie kryteriów opisanych w powyższej normie m.in.:

 • instrukcje,
 • atesty,
 • świadectwa jakości na materiały, z których produkowane są tablice,
 • tabliczki znamionowe z oznakowaniem informacyjnym dla użytkownika,
 • sprawozdania z badań laboratoryjnych, podczas których sprawdzane są parametry wytrzymałościowe.

Certyfikat zgodności, wydawany na koniec pomyślnie przeprowadzonego procesu oceny, jest potwierdzeniem, że wyrób jest bezpieczny, funkcjonalny i posiada właściwe parametry wytrzymałościowe.

Programy Certyfikacji

PCBC S.A. oferuje certyfikację wg programu DBS-04-Z 

 • DBS-04-Z Program oceny zgodności

Program DBS-04-Z jest to program certyfikacji potwierdzający zgodność certyfikowanego wyrobu (na podstawie przedstawionej dokumentacji i sprawozdania z badań lub wykonanych obliczeń) z wymaganiami wyspecyfikowanymi w przywołanej normie lub innym dokumencie normatywnym.

Ten typ programu certyfikacji przeznaczony jest głównie do wykorzystania przez producenta lub dostawcę. Pozwala on potwierdzić samoocenę producenta, że opracowana konstrukcja wyrobu i zastosowane komponenty spełniają faktycznie wyspecyfikowane w dokumencie odniesienia wymagania.

Wykaz norm zawierających wymagania do certyfikowanych wyrobów

Poniżej przedstawiamy wykaz norm, zgodnie z którymi prowadzimy proces certyfikacji mebli i tablic do pisania zgłoszonych do PCBC S.A.

 1. Normy znajdujące się w zakresie naszej akredytacji nr AC 013 przyznanej nam przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA):
 • PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary.
 • PN-EN 527-2:A1:2019-08 Meble biurowe. Stoły robocze. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
 • PN-EN 716-1+AC:2019-07 Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 747-1+A1:2015-08 Łóżka piętrowe i łóżka wysokie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
 • PN-EN 1023-1:2001 Meble biurowe. Przegrody. Część 1: Wymiary.
 • PN-EN 1023-2:2002 Meble biurowe. Przegrody. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 1130:2020-04 Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Wyznaczanie wymiarów.
 • PN-EN 1335-2:2019-03 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 1729-1:2016-02 Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Cześć 1: Wymiary funkcjonalne.
 • PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 12520:2016-02 Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych.
 • PN-EN 12521:2016-02 Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla stołów mieszkaniowych.
 • PN-EN 12727:2016-12 Siedziska szeregowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
 • PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cześć 2: Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 14749:2016-04 Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 14988+A1:2020-07 Wysokie krzesełka dla dzieci. Wymagania i metody badań.
 • PN-EN 15372:2016-12 Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem.
 • PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem. Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.
 • PN-EN 16139:2013-07 Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem.
 • PN-EN 15095+A1:2012 Regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym — Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 15512:2021-04 Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji.
 • PN-EN 14434:2010 Tablice do pisania dla szkół – Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań
 1. Normy stanowiące podstawę certyfikacji, na które nie posiadamy akredytacji:
 • PN-EN 1116:2018-04 Meble kuchenne. Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych.
 • PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe — Łóżka i materace — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 581-1:2017-04 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 581-2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk.
 • PN-EN 581-3:2017-03 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 3: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa dla stołów.

Dokumenty do pobrania

 • Program certyfikacji zgodności (badanie typu) wyrobów użytkowych

 • Zakres certyfikacji zgodności wyrobów użytkowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Certyfikacja wyrobów użytkowych


  wyrobyuzytkowe@pcbc.gov.pl
 • Powrót

  Cenimy prywatność użytkowników

  Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
  Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

  Dostosuj preferencje dotyczące zgody

  Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
  Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
  Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
  Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

  Niezbędne
  Zawsze aktywne

  Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

  Funkcjonalny

  Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

  Analityka

  Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

  Wydajność

  Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

  Reklama

  Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
  Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko