Aktualności | PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Czytaj całość

Harmonogram Szkoleń na II Półrocze 2024 już dostępny!

Czytaj całość

Oceń swój produkt nawozowy - Dowiedz się jaki moduł dotyczy Ciebie

Czytaj całość

Wydłużenie terminu składania planów produkcji dla gospodarstw ekologicznych na rok 2024

Czytaj całość

Nagrody ekologiczne UE

Czytaj całość

PCBC drugi raz z rzędu laureatem Godła Inwestora w Kapitał Ludzki!

Czytaj całość

Nowe wydanie wytycznych GuidanceBase dotyczące norm badawczych stosowanych przez jednostki notyfikowane

Czytaj całość

Katalog produktów i usług z oznakowaniem EU Ecolabel polskich producentów

Czytaj całość

Nowy Harmonogram Szkoleń na Rok 2024 - Bogata Oferta Szkoleń!

Czytaj całość

Biuro PCBC w kolejnym mieście Polski

Czytaj całość

ŚWIAT ESG bez tajemnic – ESG jako inwestycja w rozwój firm a nie przykry obowiązek -nowy cykl szkoleń

Czytaj całość

Przedłużony termin składania planów produkcji dla gospodarstw ekologicznych na rok 2023

Czytaj całość

Nowe logo PCBC S.A. kolejnym krokiem na ścieżce jakości

Czytaj całość

Nowe regulacje dot. wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Czytaj całość

Od 12.01.2023 Nowy wykaz produktów podwójnego zastosowania

Czytaj całość

Nowe zasady wydawania certyfikatów dla producentów ekologicznych

Czytaj całość

5 kroków na ścieżce kwalifikacji auditorskiej

Czytaj całość

PCBC S.A. -  Jednostka Notyfikowana w zakresie Rozporządzenia MDR!

Czytaj całość

Praktyczny przewodnik po ISO 37001

Czytaj całość

Audyty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla podmiotów leczniczych

Czytaj całość

Nowe kryteria EU Ecolabel dla podłoży uprawowych i polepszaczy gleby

Czytaj całość

PCBC S.A. z certyfikatem Inwestor w Kapitał Ludzki 2022

Czytaj całość

Przedłużenie ważności kryteriów EU Ecolabel dla 5 grup wyrobów

Czytaj całość

NOWY CYKL SZKOLEŃ - PRZEWODNIK PO ŚWIECIE MDR

Czytaj całość

Nowy formularz Zgłoszenia działalności oraz odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Czytaj całość

Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Czytaj całość

Zmiany w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa

Czytaj całość

Wakacyjna promocja szkoleń

Czytaj całość

Zmiana Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 dot. obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

Czytaj całość

26 maja - ważna data dla branży wyrobów medycznych w Polsce

Czytaj całość

PCBC S.A. zostało członkiem Polskiego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego

Czytaj całość

Obowiązek informacyjny dla podmiotów dokonujących obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

Czytaj całość

Nowość w ofercie szkoleniowej - Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework, CAF).

Czytaj całość

Obrót towarami o znaczeniu strategicznym w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli - nowy wykaz uzbrojenia

Czytaj całość

Nowy wzór zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Czytaj całość

Zaktualizowany zakres akredytacji PCBC S.A. dla Produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Czytaj całość

Nowe przepisy unijne regulujące zasady produkcji ekologicznej

Czytaj całość

Rozwój rynku żywności ekologicznej

Czytaj całość

25-lecie akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

Czytaj całość

PCBC S.A. pierwszą jednostką w Polsce do oceny produktów nawozowych UE wg Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Czytaj całość

Certyfikacja ISO 37001 z akredytacją

Czytaj całość

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czytaj całość

25-lecie normy ISO 14001

Czytaj całość

Pozytywny wynik oceny w nadzorze w zakresie certyfikacji wyrobów

Czytaj całość

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel rozszerzone na wszystkie kosmetyki i produkty do pielęgnacji zwierząt

Czytaj całość

Zmiana Rozporządzenia dot. unijnego systemu kontroli produktów podwójnego zastosowania

Czytaj całość

Zatwierdzenie Programu FSSC w ramach IAF MLA

Czytaj całość

Co warto wiedzieć o Wewnętrznym Systemie Kontroli?

Czytaj całość

Brexit - zmiany dla rynku medycznego

Czytaj całość

Nowa seria szkoleń z zakresu Cyberbezpieczeństwa

Czytaj całość

Rozszerzenie zakresu notyfikacji dla PCBC S.A. w obszarze certyfikacji wyrobów budowlanych

Czytaj całość

Kolejne rozszerzenie zakresu akredytacji dla naszego Laboratorium Wyrobów Budowlanych w Gdańsku

Czytaj całość

Audyty i inspekcje w dobie koronawirusa

Czytaj całość

PCBC należy do programu "Rzetelna Firma"

Czytaj całość

Ruszamy ze szkoleniami ONLINE

Czytaj całość

Wyroby służące ochronie przed wirusem SARS-CoV-2 - czy podlegają certyfikacji?

Czytaj całość

Specjalna Edycja Szkolenia z Ekspertem- Krajowe oraz europejskie regulacje dotyczące zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

Czytaj całość

Laboratorium Wyrobów Budowlanych w Gdańsku z rozszerzonym zakresem akredytacji

Czytaj całość

Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych PCBC w Pile z rozszerzonym zakresem akredytacji już na nowe wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Czytaj całość

Usługi sprzątania z licencją EU Ecolabel

Czytaj całość

Przedłużenie ważności kryteriów ekologicznych EU Ecolabel

Czytaj całość

Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 ustanawiające przepisy dot. udostępniania na rynku produktów nawozowych UE

Czytaj całość

Pierwsza w Polsce licencja EU Ecolabel w zakresie detergentów do zmywarek do naczyń

Czytaj całość

Smart City - Inteligentne usługi miejskie

Czytaj całość

Pierwsza w Polsce licencja EU ECOLABEL dla wyrobów włókienniczych

Czytaj całość

EU ECOLABEL - ZMIANY W DECYZJACH KOMISJI w zakresie DETERGENTÓW

Czytaj całość

Kolejne rozszerzenie zakresu akredytacji dla Oddziału PCBC S.A. w Gdańsku

Czytaj całość

Nowe wydanie Programu FSSC 22000 – wersja 5 już w maju 2019

Czytaj całość

Obowiązek certyfikacji betonu towarowego, rozszerzenie zakresu akredytacji i notyfikacji

Czytaj całość

Lista środków ochrony roślin spełniających wymogi produkcji ekologicznej

Czytaj całość

NOWE kryteria oznakowania EU Ecolabel dla papieru

Czytaj całość

Uproszczona procedura rejestracji wyrobów medycznych na Ukrainie

Czytaj całość

Rozszerzenie zakresu akredytacji o normę EN 1168:2005+A3:2011

Czytaj całość

Przedłużenie ważności kryteriów EU Ecolabel dla niektórych grup wyrobów

Czytaj całość

PCBC S.A. notyfikowane Komisji Europejskiej i państwom członkowskim - certyfikacja ZKP Elementów ścian oporowych

Czytaj całość

Znaki jakości oferowane przez PCBC S.A. zostały objęte prawem ochronnym

Czytaj całość

Obowiązek stosowania NOWYCH ROZPORZĄDZEŃ dot. WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI IN VITRO, CORAZ BLIŻEJ

Czytaj całość

Rozszerzenie akredytacji o certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji elementów ścian oporowych

Czytaj całość

CERTYFIKACJA SKLEPÓW INTERNETOWYCH Z EKOLOGICZNĄ ŻYWNOŚCIĄ

Czytaj całość

Zmiany w ISO 22000 : 2018

Czytaj całość

Nowe rozporządzenie dot. sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym

Czytaj całość

CO NOWEGO W NOWEJ NORMIE ISO 45001

Czytaj całość

Nowości w EU Ecolabel

Czytaj całość

Modernizacja gospodarstw rolnych - Dodatkowe punkty dla gospodarstw ekologicznych

Czytaj całość

RODO - Czy Państwa firma przygotowana jest do zmian?

Czytaj całość

PCBC NOTYFIKOWANE DO WYKONYWANIA BADAŃ REAKCJI NA OGIEŃ

Czytaj całość

CERTYFIKACJA – NASTĘPNY KROK DO ZGODNOŚCI Z RODO

Czytaj całość

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI 2018 - ZAPROSZENIE

Czytaj całość

ROZSZERZYLIŚMY ZAKRES AKREDYTACJI O NORMĘ PN-EN 206

Czytaj całość

COBRABID BBC POŁĄCZONY Z PCBC S.A.

Czytaj całość

ZMIANY W PRZEPISACH: NOWE URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE PRZEPISOM DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Czytaj całość

PRODUKTÓW Z ZNAKIEM JAKOŚCI Q OCZEKUJĄ KLIENCI

Czytaj całość

REGENERACJA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNOKROTNEGO UŻYCIA

Czytaj całość

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – NOWY ROZDZIAŁ DLA WYROBÓW Z OZNAKOWANIEM ECOLABEL I ORGANIZACJI Z EMAS

Czytaj całość

NOWE KRYTERIA EU ECOLABEL DLA DETERGENTÓW – NAJNOWSZA PUBLIKACJA UE

Czytaj całość

NORMA ISO 14001:2015 – NOWELIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU ŚRODOWISKOWEGO

Czytaj całość

ULGI REGULACYJNE ZA EMAS - BADANIE ANKIETOWE

Czytaj całość

PUBLIKACJA ROZPORZĄDZEŃ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI IN VITRO

Czytaj całość

CERTYFIKACJA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO – ROZWIJAMY ZESPÓŁ I POSZERZAMY OFERTĘ

Czytaj całość

ZNAK Q to WZÓR JAKOŚCI

Czytaj całość

Ostateczny termin składania wniosków na certyfikację systemów zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005

Czytaj całość

25-lecie europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel UE - aktualności

Czytaj całość

Rozszerzenie zakresu usług o certyfikację AQAP

Czytaj całość

Konferencja PKN pt.: „Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji. Norma ISO 37001” pod patronatem PCBC S.A.

Czytaj całość

„Innowacja – Strategia – Organizacja. Nowoczesne instrumenty zarządzania sektorem publicznym”

Czytaj całość

PCBC S.A. jest licencjonowaną jednostką certyfikacyjną Fundacji FSSC 22000

Czytaj całość

Jakość w Urzędzie Miasta Nowego Targu

Czytaj całość

Międzynarodowe seminarium poświęcone tematyce nadzoru nad żywnością

Czytaj całość

Nowa decyzja KE ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego meblom

Czytaj całość

Nowe prawo UE w zakresie ochrony danych osobowych

Czytaj całość

Nowa norma ISO 9001

Czytaj całość

Rozszerzona akredytacja PCBC S.A. na RoHS II

Czytaj całość

Relacja z konferencji pt. "System Przeciwdziałania Korupcji jako element RPPK na lata 2014-2019"

Czytaj całość

Zielone zamówienia publiczne – nowe prawo europejskie

Czytaj całość

IQNet 25th anniversary

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko