Nowe przepisy unijne regulujące zasady produkcji ekologicznej - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 22/12/2021

Od 01 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy unijne regulujące zasady produkcji ekologicznej:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.).

Obowiązujące od 01.01.2022 roku rozporządzenie PE i Rady (UE)2018/848 oraz akty wykonawcze i delegowane do tego rozporządzenia, znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

Prosimy o zapoznanie się z przepisami, w celu analizy konieczności zmian i ich wdrożenia.

Od 1 stycznia 2022 roku, każdy podmiot działający w systemie rolnictwa ekologicznego zobowiązany jest do prowadzenia działalności, zgodnie z nowymi wymaganiami.

Wkrótce do naszych klientów rozesłane zostaną dokumenty tj.wniosek o certyfikację, opis jednostki oraz umowa, które w związku ze zmianą przepisów muszą zostać zaktualizowane.

Ocena zgodności z wymaganiami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/848 i certyfikaty zgodności będą wydawane, po przesłaniu przez Państwa aktualizacji dokumentów i przeprowadzeniu kontroli bezpośredniej.

Przybliżając Państwu nowe przepisy, poniżej przedstawiamy zarys istotnych zmian, które wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848:

 • Produkty wytworzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 przed 1 stycznia 2022r. mogą być wprowadzane do obrotu po tej dacie do wyczerpania zapasów.
 • Po spełnieniu poniższych warunków, możliwa będzie certyfikacja grupowa:
 • Grupa podmiotów składa się wyłącznie z członków, którzy są rolnikami lub podmiotami produkującymi algi lub zwierzęta akwakultury, którzy ponadto mogą prowadzić działalność w zakresie przetwarzania, przygotowania lub wprowadzania do obrotu żywności lub paszy,
 • Każdy z członków grupy spełnia warunki: koszty certyfikacji indywidualnej stanowią ponad 2 % wartości obrotu każdego członka lub standardowej produkcji w produkcji ekologicznej i których roczna wartość obrotu produkcją ekologiczną nie przekracza 25 000 EUR lub których standardowa produkcja w produkcji ekologicznej nie przekracza wartości 15 000 EUR rocznie,
 • Każdy z członków ma gospodarstwo maksymalnie: o powierzchni pięciu hektarów; o powierzchni 0,5 hektara (w przypadku szklarni); lub o powierzchni 15 hektarów (wyłącznie w przypadku trwałych użytków zielonych) oraz ma siedzibę w państwie członkowskim,
 • Każdy z członków ma osobowość prawną,
 • Grupa podmiotów składa się wyłącznie z członków, którzy prowadzą działalność produkcyjną w niewielkiej odległości od siebie,
 • Grupa podmiotów ustanawia wspólny system wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych przez grupę ustanawia system kontroli wewnętrznych składający się z udokumentowanego zestawu czynności i procedur kontrolnych, w ramach którego określona osoba lub organ odpowiada za sprawdzanie zgodności każdego członka grupy z ww. rozporządzeniem.

(Przy czym członkowie grupy podmiotów nie będą uprawnieni do otrzymania indywidualnego certyfikatu z tytułu jakiejkolwiek działalności objętej certyfikatem wydanym dla grupy podmiotów, do której należą.)

 • Określone zostały zasady ekologicznej produkcji zwierząt jeleniowatych i królików.
 • Możliwa będzie ekologiczna produkcja:
 • kiełków, prowadzona przez zwilżanie nasion oraz uzyskiwanie główek cykorii, włączając zanurzanie w czystej wodzie,
 • roślin ozdobnych lub ziół uprawianych w doniczkach sprzedawanych konsumentowi końcowemu wraz z doniczką,
 • uprawa siewek lub sadzonek w pojemnikach do dalszego przesadzania
 • W oznaczeniu „UE” lub „spoza UE” – będzie można pominąć składniki występujące w małej wagowej ilości – nieprzekraczającej 5% całkowitej masy składników rolnych (obecnie obowiązuje limit: 2%)
 • Z produkcji ekologicznej wykluczona została żywność zawierająca nanomateriały lub składająca się z nich.
 • Zmieniają się zasady dokumentowania wniosku o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu konwersji. Wymagane będą:
 • dokumenty potwierdzające, że działki stanowiły obszary naturalne lub użytki rolne, na których przez co najmniej 3 lata, nie stosowano produktów niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym,
 • wniosek, mapa,
 • szczegółowa analiza ryzyka,
 • wyniki analiz gleby lub roślin z każdej działki rolnej (pobór próbek przez jednostkę certyfikującą).
 • Zdefiniowane zostały wymagania dla dostawcy materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego:
 • powiadomienie organu urzędowego,
 • posiadanie dowodu w postaci potwierdzenia odbioru powiadomienia,
 • wprowadzanie do obrotu materiału nie wcześniej niż trzy miesiące od daty podanej na potwierdzeniu odbioru przez organ (pod warunkiem, że nie zażądano żadnej dodatkowej informacji, ani nie przekazano formalnej odmowy).
 • Ustanowiony został nowy wzór certyfikatu zgodności (załącznik VI rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/848 )
 • Podmiot lub grupa podmiotów nie są uprawnione do otrzymania certyfikatu od więcej niż jednej jednostki certyfikującej, w odniesieniu do działań prowadzonych w jednym państwie członkowskim, jeżeli chodzi o tę samą kategorię produktów, nawet jeżeli ten podmiot lub grupa podmiotów zajmują się różnymi etapami produkcji, przygotowania  i dystrybucji.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.pcbc.gov.pl, na której będziemy publikować informacje o istotnych zmianach, w zakresie przepisów regulujących produkcję ekologiczną.

Pozostałe ważne informacje

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko