CO NOWEGO W NOWEJ NORMIE ISO 45001 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 25/06/2018

Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001?

Międzynarodowa norma ISO 45001, która została opublikowana 12 marca 2018 r. to nowy standard, który zastąpi OHSAS 18001 oraz PN-N 18001.

Organizacje posiadające certyfikat OHSAS 18001 mają 3 letni okres przejściowy na migrację na nową normę ISO 45001. Ostatecznym terminem jest 11 marca 2021 roku. Do tej daty cały proces certyfikacji musi zostać zakończony, łącznie z wyjaśnieniem ewentualnych niezgodności.

Nowa norma ISO 45001 a zwłaszcza zastosowane w niej mechanizmy dają pewność organizacjom, że ich Systemy Zarządzania są zgodne z obowiązującym prawem, monitorują wszelkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji oraz potencjalnie chronią życie pracowników, zmniejszają ilość wypadków, koszty z nimi związane i podwyższają morale pracowników.

ISO 45001: 2018 ma zastosowanie do każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyka związanego z BHP pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę czynniki takie jak kontekst, w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

ISO 45001: 2018 może być stosowana w całości lub w części do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP. Jednakże oświadczenia o zgodności z tym dokumentem są realizowane pod warunkiem, że wszystkie wymagania normy ISO 45001 zostaną włączone do systemu zarządzania BHP organizacji i spełnione bez wykluczenia.

 

Jakie są najważniejsze różnice między obecnym standardem OHSAS 18001 a nową Międzynarodową Normą ISO 45001?

 1. Ujednolicona struktura

Ujednolicenie struktury normy uwzględniający wspólny układ względem systemów opartych na normie ISO 9001, ISO 14001 i innych standardów systemów zarządzania.

Uwzględnienie kompatybilności z innymi normami dotyczącymi różnych systemów zarządzania pozwoli uniknąć potencjalnych błędów podczas integracji systemów zarządzania np. ISO 9001, ISO 14001.

 1. Kontekst Organizacji – Środowisko Organizacji

Nowym elementem jest wymóg, aby organizacja monitorowała wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji i jej BHP.

Na kontekst organizacji w rozumieniu normy składają się czynniki tworzące otoczenie – wyróżnia się otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne organizacji.

Na otoczenie zewnętrzne organizacji składają się otoczenie ogólne i celowe.

Do czynników wewnętrznych i zewnętrznych przykładowo zalicza się: pojawienie się nowych technologii w danej branży, obowiązujące regulacje prawne, kwestie związane z HR (np. dostępność wykwalifikowanych pracowników) i nagłe niekorzystne warunki pogodowe (np. powódź).

Norma ISO 45001 wymaga monitorowania tych czynników/zagrożeń przez wyznaczone do tego osoby.

Organizacja powinna określić zainteresowane strony, które są istotne z punktu widzenia systemu zarządzania BHP. Istotne jest również określenie potrzeb i oczekiwań osób pracujących i innych zainteresowanych stron.

Organizacja określa granice i możliwości zastosowania Systemu Zarządzania BHP w celu ustanowienia jego zakresu.

 1. Przywództwo

Nowa norma ISO 45001 kładzie duży nacisk na rolę kierownictwa w system zarządzania.

Najwyższe kierownictwo powinno wykazać przywództwo i zaangażowanie w zarządzanie  BHP poprzez:

 • przyjmowanie pełnej odpowiedzialności za zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom związanych z pracą oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy;
 • zapewnienie, że została ustanowiona polityka BHP;
 • zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania BHP z procesami biznesowymi organizacji;
 • zapewnianie zasobów niezbędnych do ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia SZBHP;
 • zapewnienie aktywnego współudziału pracowników lub ich przedstawicieli, wykorzystywanie konsultacji na wszystkich poziomach zarządzania w ramach SZBHP.
 • kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność SZBHP.
 1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans

Podczas określenia ryzyka i szans SZBHP i jego zamierzonych wyników organizacja bierze pod uwagę zagrożenia, ryzyka związane z BHP i inne rodzaje ryzyk , możliwości w zakresie BHP oraz wymagania prawne i inne.

 1. Outsourcing

Organizacja powinna zapewnić kontrolę nad zleconymi funkcjami i procesami. Organizacja powinna zapewnić zgodność swoich ustaleń dotyczących outsourcingu z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami oraz zgodność z zamierzonymi celami SZBHP.

 1. Działania zapobiegawcze

W normie ISO 45001 został usunięty termin działania zapobiegawcze. Cała norma ma na celu zapobieganie zdarzeniom w obszarze BHP.

Jak przygotować się do przejścia ze standardu OHSAS 18001 oraz PN-N-18001 na nową Międzynarodową Normę ISO 45001? 

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów oraz do kontaktu z Zespołem ds. Sprzedaży, w którym uzyskają Państwo wszelkie informacje.

Zapraszamy do współpracy !

 

 

Pozostałe ważne informacje

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko