Rozszerzona akredytacja PCBC S.A. na RoHS II - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 19/07/2016

Z zadowoleniem zawiadamiamy, iż Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych PCBC S.A. Oddział w Pile, w wyniku przeprowadzonego przez Polskie Centrum Akredytacji procesu oceny, uzyskało rozszerzenie akredytacji o badania przesiewowe sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nowy zakres akredytacji nr AB006 obejmuje komplet badań, zarówno przesiewowych jak i chemicznych, odnoszących się do wymagań określonych w dyrektywie RoHS (2011/65/UE).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega obowiązkowym badaniom na zawartość ołowiu, kadmu, rtęci, chromu sześciowartościowego, związków polibromowanych (PBB, PBDE). Laboratorium udziela szczegółowych informacji dotyczących badań w zakresie zgodności z dyrektywą RoHS.

Czym jest RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances)?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, opublikowana 8 czerwca 2011 r., w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) RoHS 2011/65/EU (tzw. RoHS 2), jest dyrektywą „nowego podejścia”, która zastąpiła dotychczas obowiązującą RoHS 2002/95/WE.

Jakie wyroby podlegają wymaganiom dyrektywy RoHS 2?
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt konsumencki
5. Sprzęt oświetleniowy
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Wyroby medyczne
9. Przyrządy do nadzoru i sterowania, w tym przyrządy do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych
10. Automaty wydające
11. Inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii
12. Komponenty i surowce wykorzystywane do produkcji EEE

Jakie substancje podlegają ograniczeniom w zastosowaniu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Dyrektywa RoHS 2 określa maksymalne dopuszczalne zawartości następujących substancji w materiałach jednorodnych:

> ołów (Pb): 0,1 %
> kadm (Cd): 0,01 %
> rtęć (Hg): 0,1 %
> chrom sześciowartościowy (Cr+6): 0,1 %
> polibromowane bifenyle (PBB): 0,1 %
> polibromowane etery difenylowe (PBDE): 0,1 %

Gdzie można zlecić badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie zgodności z dyrektywą RoHS 2?
Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Pile wykonuje badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz komponentów, wykorzystuje do tego celu metodyki badawcze określone w normach EN 62321 zharmonizowanych w zakresie zgodności z dyrektywą RoHS 2.

Laboratorium posiada wymagane wyposażenie do przeprowadzania badań RoHS 2:

> spektrometr fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF
> spektrometr plazmowy ICP-OES z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
> spektrometr absorpcji atomowej AAS
> chromatograf gazowy GC-MS
> odpowiedni niezbędny sprzęt pomocniczy

Laboratorium posiada od 20 grudnia 1993 roku Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 006 potwierdzający, że spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji obejmuje normy zharmonizowane z dyrektywą RoHS 2.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Pozostałe ważne informacje

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko