Wyszukiwarka - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

WYSZUKIWARKA USŁUG

PN-EN ISO 9001

System zarządzania jakością.

Szkolenie online/stacjonarne O237 - CyberKadra

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Szkolenie dla kadry zarządzającej i osób kluczowych w organizacji, instytucji i firmie, każdorazowo dostosowywane do potrzeb odbiorców, zarówno w zakresie terminu jak i formy.

Szkolenie online O178 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000/HACCP/FSSC22000

Jednodniowe szkolenie dla firm/osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z łańcuchem żywnościowym zgodnym z ISO 22000.

Szkolenie stacjonarne PC102 - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – wymagania normy PN-EN ISO 14971:2020 – warsztat praktyczny

Praktyczne, 2-dniowe szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w branży medycznej w odniesieniu do normy PN-EN ISO 14971:2020. Warsztat praktyczny, podczas którego uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach.

Szkolenie online O69 - Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne

  Szkolenie skierowane do producentów wyrobów budowlanych w Polsce chcących poznać podstawy regulacji prawnych oraz zasady znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE.

Szkolenie online O230 – APQP / PPAP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu / proces zatwierdzania części do produkcji

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikowi szkolenia wiedzy na temat zaawansowanego planowania jakości wyrobu oraz stosowanych narzędzi w przemyśle motoryzacyjnym.

Znak Jakość Tradycja

Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Szkolenie stacjonarne PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

DPD - Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD (Good Distribution Practice, GDP)

Szkolenie online O112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

Szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie online O146 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS003

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego. Szkolenie prowadzone w ramach IQNET Academy.

PN-EN ISO 22301

System Zarządzania Ciągłością Działania.

ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie online O152 - Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 - IQNet No MTS0011

Dwudniowe szkolenie przekazujące praktyczne aspekty i metody stosowane przy audytowaniu systemu zarządzania energią. Szkolenie organizowane w ramach IQNet Academy.

Szkolenie online O211 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 /IQNet No MTS024

Szkolenie w zakresie przygotowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD). Szkolenie w ramach IQNet Academy.  

FSSC 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

Znak ekologiczny EKO - wyroby ogólnoprzemysłowe

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie online O233 – Problem solving, narzędzia jakości, A3, wizualizacja

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności identyfikacji przyczyn źródłowych zaistniałych problemów jakościowych.

Szkolenie stacjonarne PC 171 – Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

Szkolenia online O133 - Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001

Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 45001:2024-02

Znak systemu zarządzania jakością

Znak systemu zarządzania jakością

Szkolenie online O228 – Badanie zadowolenia klienta w oparciu o normę ISO 10004

Szkolenie, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu planowania i prowadzenia badań zadowolenia klienta oraz ich wykorzystywania w organizacji.

Szkolenie stacjonarne PC/L02 – Walidacja i niepewność metod badawczych

Dwudniowe szkolenie, na którym przekażemy wiedzę pozwalajacą na samodzielne przeprowadzenie walidacji metod badawczych, planowanie procesu walidacji i szacowanie niepewności.

Szkolenie online O147 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/IQNet No MTS009

Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania BHP. Szkolenie z certyfikatem IQNET Academy.

Szkolenie online O240 - Analiza Ryzyka Compliance

Jednodniowe szkolenie poświęcone analizie ryzyka compliance.

Szkolenie online O212 - Zarządzanie dostawcami, dostawami i outsourcingiem według norm ISO dotyczących systemów zarządzania

Szkolenie z norm ISO z zakresu systemów zarządzania oraz ich praktycznego wykorzystania w działaniu organizacji.

Szkolenia online O177 - Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o produktach kosmetycznych

Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w świetle nowej Ustawy o produktach kosmetycznych i zmian jakie wprowadza. Szkolenie dla przedstawicieli firm wytwarzających produkty kosmetyczne.

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanych produktów.

Szkolenie online O179 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2022

1 dniowe szkolenie, które wprowadza w tematykę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji - korzyści i szanse wynikające z jego wdrożenia.

Szkolenie stacjonarne PC92 - Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001/ IQNet MTS008

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Szkolenie stacjonarne PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

Zdobycie wiedzy niezbędnej do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

Znak ekologiczny EKO

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie stacjonarne PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalającym potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego.

Szkolenie online O165 - System Zapewnienia Jakości wyrobów medycznych na zgodność z PN-EN ISO 13485:2016-4 – spełnienie wymagań zasadniczych - podejście praktyczne

Jednodniowe szkolenie przygotowujące do wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 13485:2016

Szkolenia online O124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

Wiedza niezbędna do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

Szkolenie online O229 – Metoda 8D

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umiejętności stosowania metody 8D do rozwiązywania problemów jakościowych.

Szkolenie online O98- Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

Szkolenie skierowane do auditorów oraz osób reprezentujących organizacje, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

Szkolenie stacjonarne PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004

Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Szkolenie online O144 - Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wymagania, procesy, zarządzanie ryzykiem

Omówienie zmian wprowadzonych w nowej edycji normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018-02.

Szkolenie online O202 - Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework, CAF)

Jednodniowe szkolenie na którym, zapoznamy uczestników ze Wspólną Metodą Oceny oraz możliwościami wykorzystania tego modelu do doskonalenia organizacji.

Szkolenie stacjonarne PC194 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485 /IQNet No MTS040

Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016. Szkolenie w ramach IQNET Academy.

Szkolenie online O216 - Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

Dwudniowe szkolenie w zakresie planowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (SZDA).

Szkolenie online O155 - Wprowadzenie do IVDR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746

Szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zastępującego dyrektywę 98/79/WE.

Szkolenie online O102 - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – wymagania normy PN-EN ISO 14971:2019 – warsztat praktyczny

Praktyczne szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w branży medycznej w odniesieniu do normy PN-EN ISO 14971:2019. Warsztat praktyczny, podczas którego uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach.

Szkolenie online O207 - Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych – zastosowanie normy EN- PN ISO 11137

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych – ogólnie rozumianych podstaw procesu, jego wad i zalet względem innych metod sterylizacji.

Szkolenie online O217 - Przejście na nową normę ISO/IEC 27001

Szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami normy ISO 27001, wydanie PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08.

Szkolenie online 0194- Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485 /IQNet No MTS040

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016. Szkolenie w ramach IQNET Academy.

PN-EN ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego.

Szkolenie online O/L03 - Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

Szkolenie online O93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Szkolenie stacjonarne PC233 – Problem solving, narzędzia jakości, A3, wizualizacja

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności identyfikacji przyczyn źródłowych zaistniałych problemów jakościowych. Poznanie narzędzi służących do wdrożenia efektywnych i trwałych działań korygujących.

Szkolenie online O142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN- EN ISO 14001:2015-09– ujęcie praktyczne

Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie PN- EN ISO 14001:2015-09.

Szkolenie online O203 - Dokumentacja EU Ecolabel dla kosmetyków i produktów do pielęgnacji zwierząt, zgodnie z decyzją Komisji (UE) 2021/1870

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji produktów kosmetycznych i do pielęgnacji zwierząt.

Szkolenie online O129 - Ocena ryzyka wg wymagań normy ISO 9001

Jednodniowe szkolenie, na którym przedstawimy zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem jakości.

Szkolenie stacjonarne PC230 – APQP / PPAP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu / proces zatwierdzania części do produkcji

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikowi szkolenia wiedzy na temat zaawansowanego planowania jakości  wyrobu oraz stosowanych narzędzi w przemyśle motoryzacyjnym, służących do projektowania nowych wyrobów oraz wdrażania nowych projektów do produkcji seryjnej.

Oznakowanie Nawóz WE

Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

Szkolenie online O215 - Przegląd rozporządzenia w sprawie diagnostyki in vitro (IVDR)/ Review of the In-vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

Jednodniowe szkolenie prowadzone w języku angielskim, poświęcone specyfice unijnego Rozporządzenia w sprawie diagnostyki in vitro (IVDR).

PN-EN ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności.

Szkolenie online O131 - System zarządzania energią według PN-EN ISO 50001:2018-09

Podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2018

Szkolenie online O171 - Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

PN-EN ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie online O143 - Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004

Kompleksowe szkolenie w ramach IQNet Academy skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015-09.

Szkolenie online O12 - Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji powierzonych zadań w zakresie planowania, dokumentowania, utrzymania, monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Szkolenie online O246 - Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakość, środowisko, BHP)

Trzydniowe szkolenie dla osób zaangażowanych  w funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania oraz dla kandydatów na Pełnomocników chcących nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia integrowanego systemu zarzadzania.

Znak ekologiczny EKO - wyroby chemiczne i środki wspomagające uprawę roślin

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych

Akredytowane laboratorium badawcze, wykonujące badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

Laboratorium wyrobów budowlanych

Wykonujemy badania ogniowe, mechaniczne, właściwości fizycznych wyrobów i materiałów budowlanych oraz badania radiochemiczne i promieniowania w wyrobach budowlanych, materiałach budowlanych i odpadach.

Szkolenie online O184 - Jakość życia w mieście – inteligentne usługi miejskie, zrównoważony rozwój a Smart City

Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami „zrównoważony rozwój społeczny” oraz „smart city”, jak również z ich wzajemnym powiązaniem.

Szkolenie online - O242- Zarządzanie kryzysowe

Szkolenie jednodniowe poświęcone zarządzaniu kryzysowemu.

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

PN-EN ISO 13485

System zarządzania jakością - wyroby medyczne.

Szkolenie stacjonarne PC/L01- System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Zadania kierownictwa laboratorium w drodze do akredytacji.

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do wprowadzenia systemu zarządzania w laboratoriach oraz przygotowujące kierowników laboratoriów do akredytacji.

Szkolenie stacjonarne PC177 – Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o produktach kosmetycznych

Jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli firm wytwarzających produkty kosmetyczne, na którym omówimy m.in. wymagania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w świetle nowej Ustawy o produktach kosmetycznych.

Szkolenie online O164 - Walidacja procesu wytwarzania wyrobów medycznych a produktów leczniczych

Szkolenie dotyczące zagadnień walidacji procesu produkcyjnego dla wytwórców dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Szkolenie stacjonarne PC211 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 /IQNet No MTS024

Szkolenie w zakresie przygotowania i prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD). Szkolenie w ramach IQNET Academy.

Szkolenie online O224 - Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności – Food Fraud przegląd metod i wytycznych

Jednodniowe szkolenie skierowane do osób, które na co dzień zajmują się bezpieczeństwem żywności oraz zagadnieniami dotyczącymi zafałszowań i oszustw żywnościowych.

Szkolenie online O231 – MSA - analiza systemów pomiarowych

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na przekazanie wymaganej wiedzy i zbudowanie praktycznej umiejętności  samodzielnego przeprowadzenia analizy systemów pomiarowych.

Szkolenie online O221 - Usługi sprzątania z ekologicznym certyfikatem EU Ecolabel - wymagania, dokumentacja, korzyści.

Szkolenie o korzyściach wynikających z wdrożenia, posiadania i oferowania certyfikowanej, ekologicznej usługi sprzątania pomieszczeń.

Szkolenie online O92 - Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001/ IQNet MTS008

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Znak Zgodności z Polską Normą

Dobrowolny znak, stosowany po uzyskaniu certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu „Znakiem Zgodności z Polską Normą”, wystawianego na podstawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który jest właścicielem Znaku.

Certyfikowany kosmetyk naturalny EKO

Naturalne kosmetyki ekologiczne to gwarancja wysokiej jakości środowiskowej certyfikowanego wyrobu.

Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością ISO 9001

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

AQAP

Allied Quality Assurance Publication – AQAP -  sojusznicza publikacja dotycząca zapewnienia jakości

Szkolenia online O160 - Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

Szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie online O186 - Zastosowanie tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych – wymagania prawne i normatywne

Omówienie wymagań prawnych w zakresie stosowania tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych.

Gwarantowana jakość - środki wspomagające uprawę roślin

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Szkolenie stacjonarne PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji powierzonych zadań w zakresie planowania, dokumentowania, utrzymania, monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Szkolenia online O115 - System certyfikacji bezpieczeństwa żywności: wymagania FSSC 22000 wersja 6 – nowe wyzwania

Omówienie wymagań systemu bezpieczeństwa żywności zawartych w wersji 6 normy FSSC 22000.

Szkolenie online O239 - Bezpieczeństwo oprogramowania aktywnych wyrobów medycznych w oparciu o wymagania Rozporządzenia MDR (2017/745)

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa aktywnych wyrobów medycznych, cyber-zagrożeniami oraz metodami przeciwdziałania nim w odniesieniu do tworzonego oprogramowania i wyrobów aktywnych.  

Szkolenie stacjonarne PC232 – SPC – statystyczne sterowanie procesem

Szkolenie warsztatowe, którego celem jest przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania metod SPC- statystycznego sterowania procesami w organizacji.

Znak zakładowej kontroli produkcji

Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

Szkolenie online O227 - Zagrożenia IT dla Jednostek Samorządowych i małych przedsiębiorstw

Celem szkolenia jest zaznajomienie odbiorców z zagrożeniami świata wirtualnego w kontekście usług realizowanych drogą elektroniczną.  

PN-EN ISO 50001

System zarządzania energią.

Szkolenie online O244-Weryfikacja kontrahenta - praktyczne aspekty procesu pozyskiwania informacji

Szkolenie jednodniowe poświęcone weryfikacji kontrahenta - praktycznym aspektom procesu pozyskiwania informacji.

Znak IQNet

Znak jakości Systemów Zarządzania

Szkolenie stacjonarne PC69 - Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne

Jednodniowe szkolenie skierowane do producentów wyrobów budowlanych w Polsce chcących poznać podstawy regulacji prawnych oraz zasady znakowania wyrobów znakiem CE.

Szkolenie stacjonarne PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie stacjonarne PC/L03- Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

Szkolenie stacjonarne PC188 - Wprowadzenie do projektowania i wdrażania systemu cyberbezpieczeństwa zgodnego z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - wykluczenia i ograniczenia zakresu

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. podstawowe koncepcje, standardy, metody i techniki stosowane do skutecznego wdrażania i zarządzania systemem cyberbezpieczeństwa w organizacji.

Szkolenie online O209 - Wymagania dotyczące badań przedklinicznych wyrobów medycznych zgodnie z MDR 2017/745 oraz normą PN-EN ISO 10993-1:2021

Zapoznanie producentów wyrobów medycznych klas I – III z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzania badań przedklinicznych w świetle wymagań MDR 2017/745 oraz norm z grupy PN-EN ISO 10993

Szkolenie online O141 - Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością/ IQNet No MTS002

Kompleksowe szkolenie w ramach IQNet Academy, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Szkolenie online O247 - Ramy prawne dla bezpiecznego stosowania mechanizmów AI w organizacji

Jednodniowe szkolenie, którego celem jest przedstawienie ram prawnych w zakresie bezpiecznego stosowania mechanizmów AI w organizacji, przy głównym uwzględnieniu przepisów AI Act a także zależności RODO.

Szkolenie online O214 - System zarządzania ciągłością działania (SZCD) zgodny z normą PN- EN ISO 22301:2020-04

Jednodniowe szkolenie z tematyki ciągłości działania oraz normy PN-EN ISO 22301:2020-04.

PN-EN 14065

System kontroli skażenia biologicznego - tekstylia poddawane obróbce w pralni.

Szkolenie online O/L01 - System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Zadania kierownictwa laboratorium w drodze do akredytacji.

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do wprowadzenia systemu zarządzania w laboratoriach oraz przygotowujące kierowników laboratoriów do akredytacji.

Szkolenie online O201 - Wewnętrzny System Kontroli - wymagania

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi przy transakcjach międzynarodowych uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach krajowych i UE

Szkolenie stacjonarne PC228 – Badanie zadowolenia klienta w oparciu o normę ISO 10004

Szkolenie, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu planowania i prowadzenia badań zadowolenia klienta oraz ich wykorzystywania w organizacji.

Szkolenie online O236 - CyberHigiena

Szkolenie jednodniowe, którego celem jest przygotowanie odbiorcy  do bezpiecznych działań w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom oraz nabycie praktycznych umiejętności jak radzić sobie z cyberatakami.

Szkolenie stacjonarne PC170 – Pełnomocnik i Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji - zasady i techniki-auditowania, przygotowanie-dokumentacji.

Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników ds. ZKP oraz osób pełniących tę funkcję w Polsce, chcących poznać podstawy regulacji prawnych i przygotowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji (procedury, instrukcje, formularze), a także obowiązki Pełnomocnika ZKP oraz zasady i techniki audytowania ZKP.

Znak jakości Q

Znak przyznawany wyrobom nawozowym i środkom wspomagającym uprawę roślin, które charakteryzują się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi. Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

Szkolenie stacjonarne PC223 – Zastosowanie metody FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą FMEA dotyczącą zarządzania ryzykiem, która może mieć zastosowanie w rożnych standaryzowanych systemach zarządzania, wynikać z wymagań określonego standardu, lub oczekiwań klienta.

Szkolenie stacjonarne PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie online O170 - Pełnomocnik i Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji

Szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników ds. Zakładowej Kontroli Produkcji , chcących poznać podstawy regulacji prawnych i przygotowania dokumentacji ZKP (procedury, instrukcje, formularze), a także obowiązki Pełnomocnika ZKP oraz zasady i techniki audytowania.

Szkolenie stacjonarne PC229 – Metoda 8D

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umiejętności stosowania metody 8D do rozwiązywania problemów jakościowych zarówno tych zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Szkolenie online O204 - Ocena zgodności wyrobów medycznych zawierających substancję leczniczą, będących mieszaniną chemiczną oraz specjalnie dedykowanych do dezynfekcji wyrobów medycznych

Szkolenie przedstawi producentom wyrobów medycznych podejście do odpowiedniej oceny wyrobu medycznego zawierającego substancję leczniczą, składającego się z mieszaniny substancji chemicznych oraz specjalnie dedykowanych do dezynfekcji wyrobów medycznych.

Szkolenie stacjonarne PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością/ IQNet No MTS002

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Szkolenie online O199 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą ISO/IEC 27001:2022, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

Jednodniowe szkolenie, na którym przedstawimy korzyści i szanse biznesowe wynikające z posiadania systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji

PN-ISO 37001

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Szkolenie online O234 - Bezpieczny pracownik w sieci

Szkolenie jednodniowe, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego organizacji poprzez podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa IT.

WSK

Wewnętrzny System Kontroli.

Szkolenie online O222 - Wymagania standardu AQAP 2110:2016

Wymagania standardu AQAP 2110:2016 (w tym ISO 9001) dotyczące systemu zarządzania jakością (SZJ) w wojskowości.

Szkolenie online O235 - Bezpieczny pracownik w sieci z elementami anty-inwigilacji

Jednodniowe szkolenie, które ma za zadanie nauczyć pracowników jak korzystać z urządzeń IOT, tak aby nie narażać prywatnych danych czy danych firmy na ataki cyberprzestępców.

Szkolenie online O148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalającym potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego.

Szkolenie stacjonarne PC147 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/ IQNet No MTS009

Szkolenie stacjonarne ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów SZBiHP. Szkolenie prowadzone w ramach IQNet Academy.

Znak ekologiczny EKO - wyroby elektryczne

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie stacjonarne PC152 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001/ IQNet No MTSO11

Dwudniowe szkolenie warsztatowe ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania energią.

Szkolenie online O32 - Zarządzanie ciągłością działania

Przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia w organizacji systemu zarządzania ciągłością działania.

Szkolenie online O208 - Wprowadzenie do oceny zgodności wg Rozporządzenia 2017/745

Szkolenie dla producentów wyrobów medycznych, na którym omówimy, na czym polega ocena zgodności i jak ją właściwie przeprowadzić dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem 2017/745

Szkolenie online O150 - System zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej Systemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

Szkolenie stacjonarne PC146 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS003

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie online O205 - Wymogi w kontekście Rozporządzenia (UE) 2017/745 w zakresie: Zarządzanie ryzykiem oraz oznakowanie i informacje przekazane wraz z wyrobem

Przedstawienie zasad przeprowadzenia analizy ryzyka oraz dostarczania informacji wraz z wyrobem w świetle wymagań nowego Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Szkolenie online O197 - Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 13485:2016 i MDR 2017/745

5 dniowe szkolenie doskonalące w zakresie audytowania systemu zarządzania zgodnego z ISO 13485

Szkolenie online O206 - Ocena kliniczna według Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Przedstawienie zasad prowadzenia badań klinicznych oraz wymogów w zakresie sprawozdania z badań klinicznych w świetle wymagań nowego Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

Szkolenie online O238 - Warsztaty dla auditorów zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość, środowisko. bhp)

Szkolenie jednodniowe doskonalące warsztat auditora zintegrowanego systemu zarządzania.

Szkolenie stacjonarne PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

Dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

Szkolenie online O218 - Analiza i ocena ryzyka dla wytwórców wyrobów

Jednodniowe szkolenie poświęcone analizie i ocenie ryzyka.

Szkolenie stacjonarne PC178 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000/HACCP/FSSC22000

Dwudniowe szkolenie dla firm/osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z łańcuchem żywnościowym zgodnym z ISO 22000.

Szkolenie online O34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001 /IQNet No MTS007

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia, nadzorowania oraz auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji . Szkolenie z certyfikatem IQNET Academy.

Szkolenie stacjonarne PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001 / IQNet No MTS007

Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

Szkolenie online O243- Praktyczne aspekty wdrażania i utrzymania systemów zgłaszania naruszeń (systemy dla sygnalistów)

Dwudniowe szkolenie poświęcone praktycznym aspektom wdrażania i utrzymania systemów zgłaszania naruszeń.

Gwarantowana jakość

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Oznakowanie CE dla wyrobów medycznych

Poświadczenie oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE.

Szkolenie online O223 - Zastosowanie metody FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą FMEA dotyczącą zarządzania ryzykiem, która może mieć zastosowanie w rożnych standaryzowanych systemach zarządzania, czy też wynikać z wymagań określonego standardu jak również oczekiwań klienta.

Szkolenie online O241- Zarządzanie zgodnością w organizacji wg ISO 37301 - praktyczne aspekty

Dwudniowe szkolenie poświęcone zarządzaniu zgodnością w organizacji wg ISO 37301.

Szkolenie online O125 - System zarządzania jakością ISO 9001

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Szkolenie online O04 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością/ IQNet No MTS001

Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie online O/L02 - Walidacja i niepewność metod badawczych

Szkolenie, na którym zapoznasz się z problemami związanymi z metodami badawczymi oraz zdobędziesz niezbędną wiedzę pozwalającą opracować procedury dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych.

Szkolenie stacjonarne PC231 – MSA - analiza systemów pomiarowych

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na przekazanie wymaganej wiedzy i zbudowanie praktycznej umiejętności  samodzielnego przeprowadzenia analizy systemów pomiarowych.

Szkolenie online O232 – SPC – statystyczne sterowanie procesem

Szkolenie warsztatowe, którego celem jest przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania metod SPC- statystycznego sterowania procesami w organizacji.

Szkolenie online O226 - ŚWIAT ESG bez tajemnic – ESG jako inwestycja w rozwój firm a nie przykry obowiązek

Jednodniowe szkolenie z zakresu ESG, podczas, którego pokażemy jak skutecznie wdrażać Strategię ESG, jak wprowadzać konkretne działania, a następnie jak je potem sprawnie kontrolować.

Szkolenie stacjonarne PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN- EN ISO 14001:2015-09– ujęcie praktyczne

Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie PN- EN ISO 14001:2015-09.

Znak jakości Q

Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko