PN-ISO 37001 - PCBC S.A.

Подписаться
NEWSLETTER

enpl
ISO 37001-piktogram

Система управления антикоррупционной деятельностью.

Что такое система антикоррупционного менеджмента ISO 37001?

Стандарт ISO 37001: 2016 — Антикоррупционные системы менеджмента требования с рекомендациями по применению. Это международный стандарт, разработанный Международной организацией по стандартизации ISO и опубликованный 15 октября 2016 года.

Требования, включенные в стандарт, не адресованы конкретным типам организаций — они могут использоваться различными типами учреждений и организаций. Как требования, так и рекомендации, представленные в стандарте, относятся к решениям, классифицированным как хорошие, признанные практики в этой области.

Стоит отметить, что внедрение системы, представленной в стандарте, не гарантирует, что коррупция никогда не произойдет в организации, однако внедрение системы может помочь организации реализовать рациональные и адекватные меры, которые могут предотвратить коррупцию, ограничить вероятность коррупционных событий и их потенциальных последствий. Это также может помочь в выявлении коррупционных событий, выяснении подозрений и обеспечении адекватного реагирования на такие события или подозрения.

Стандарт был разработан в соответствии с руководящими принципами, содержащимися в Приложении SL к процедурам ISO, что обеспечивает его совместимость с другими стандартами, касающимися различных систем управления (например, ISO 9001, ISO 14001 и т. д.).

Концепция системы, описанная в стандарте, включает в себя такие элементы, как:

 • определение контекста организации, то есть внутренних и внешних условий, которые должны быть включены в системные решения;
 • определение уровня рисков по отношению к выполняемым процессам и мониторинг состояния этих рисков;

В Приложении А к стандарту содержится большое количество практических советов и советов, которые помогут вам создать собственные системные решения и внедрить их.

Преимущества стандарта ISO 37001

Преимущества внедрения системы

 • выявление потенциальных коррупционных угроз во всей организации;
 • оценка рисков, связанных с этими угрозами;
 • получение возможности сосредоточиться на наиболее значимых рисках;
 • внедрение механизмов предотвращения или ограничения возможности коррупционных событий;
 • повышение безопасности людей на всех уровнях организации.
 • разработка антикоррупционной политики;

 Преимущества системной сертификации

 • оценка внедренных решений независимой третьей стороной;
 • указание возможностей улучшения принятых решений;
 • контроль за непрерывностью деятельности в области обслуживания и развития системы;
 • растущее доверие общественности к сертифицированной организации.

Кому адресован стандарт ISO 37001?

Отрасли, которые в основном заинтересованы в сертификации системы предотвращения коррупции:

 • государственное управление
 • Здоровье и медицина
КОНТАКТ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • Возврат

  Cenimy prywatność użytkowników

  Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
  Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

  Dostosuj preferencje dotyczące zgody

  Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
  Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
  Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
  Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

  Niezbędne
  Zawsze aktywne

  Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

  Funkcjonalny

  Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

  Analityka

  Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

  Wydajność

  Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

  Reklama

  Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
  Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko